Novosti

Dobitnik priznanja za najbolju usklađenost sa Kodeksom korporativnog upravljanje na Redovnom tržištu ZSE u 2020. godini
Obavijest o davanju prokure
Rezultati glavne skupštine za dan 10 kolovoza 2021. Vis d.d.
Poziv na glavnu skupštinu za dan 10 kolovoza 2021. Vis d.d.
Obrazac prijave na Glavnu skupstinu Vis-d.d.
Punomoć za zastupanje na Glavnoj skupštini Vis d.d.
Izvješće Uprave o razlozima za djelomično isključenja prava prvenstva postojećih dioničara – 10 studeni 2020
Obavijest o imenovanju člana uprave i produljenju mandata člana uprave – 17 prosinac 2020
Rezultati održane Glavne skupštine Modra špilja d.d. – 22 prosinac 2020
Obavijest sjednica Nadzornog Odbora – 24 travanj 2021
Poziv na Glavnu skupštinu za dan 29. lipnja 2021.
Obrazac prijave na Glavnu skupštinu (GS)
Punomoć za zastupanje na Glavnoj skupštini (GS)
Rezultati održane Glavne skuptine Modra špilja d.d. na dan 29 lipnja 2021
Ad 1 – Modra spilja dd – Izvješće uprave o stanju društva za 2021. godinu
Ad 1 – Modra spilja dd – Izvjesce o nadzoru vođenja poslova Drustva za 2021. godinu
Izvješće o primicima
Modra špilja d.d. – Poziv na GS 2022
Obrazac prijave na GS 2022 – Modra špilja d.d.
Punomoć za zastupanje na GS 2022 – Modra špilja d.d.
Punomoć za zastupanje na GS 2022 – Modra špilja d.d.
Sažetak analiza savjetnika o mogućnostima daljnjih investicija
Modra špilja d.d. – Poziv na GS 2022 kolovoz
Obrazac prijave na GS 2022 kolovoz – Modra špilja d.d.
Punomoć za zastupanje na GS 2022 kolovoz – Modra špilja d.d.
Odluke glavne skupštine 14.7.2022.
Odluke glavne skupštine 17.08.2022.
Obavijest o potpisivanju ugovora
Punomoć za zastupanje na GS 2022 studeni – Modra špilja d.d.
Obrazac prijave na GS 2022 studeni – Modra špilja d.d.
Objava ZSE – Modra špilja – Poziv GS 2022 studeni
Modra špilja d.d. – Poziv na GS 2022 studeni
Izvještaj uprave o razlozima za djelomično isključenja prava prvenstva – Modra špilja GS 2022 studeni
Objava ZSE – rezultati 2022 studeni – Modra špilja
Modra špilja dd – Prospekt EU-a za oporavak
Izvješće o primicima 2022
Modra špilja d.d. – Poziv na GS 2023
Obrazac prijave na GS 2023 – Modra špilja d.d.
Punomoć za zastupanje na GS 2023 – Modra špilja d.d.
Objava ZSE – rezultati 2023 – Modra špilja
Modra špilja d.d. – Poziv na GS 2024 – 23.11
Obrazac prijave na GS 2024 – Modra špilja d.d
Punomoć za zastupanje na GS 2024 – Modra špilja d.d
Objava – imenovanje člana uprave
Objava ZSE – rezultati 2024 – Modra špilja
Modra špilja – sjednica Nadzornog odbora