Chi siamo

Trgovačkog društva Modra Špilja, dioničko društvo za hotelijerstvo, ugostiteljstvo i trgovinu, sa sjedištem u Komiži (Grad Komiža), Ribarska ulica 72, upisanog u sudski registar pod matičnim brojem subjekta (MBS): 060002949, osobniidentifikacijski broj (OIB): 30953977438